Samenwerkingspartners

De U10-gemeenten werken samen met een of meerdere partners. Dit zijn onder andere (niet-limitatief):

 • Economic Board Utrecht (met bedrijfsleven, kennisinstellingen, provincie en gemeenten)
 • MKB
 • Het kenniscentrum Healthy Urban Living (Universiteit, Hogeschool, TNO, Deltares en RIVM)
 • Samenwerking U Ned
 • Utrecht Science Park (USP)
 • Playful City: UU, HKU en UMC Utrecht werken al sinds 1998 samen in onderzoek en ontwikkeling van interactieve toepassingen binnen de driehoek technologie, design en onderzoek
 • Staat van Utrecht (provincie, NMU, gemeenten en bedrijfsleven)
 • Alliantie Cirkelregio Utrecht (USI)
 • Coalitie klimaatadaptatie (HDSR, provincie, gemeenten)
 • Stroomversnelling/nul-op-de-meter (corporaties, gemeenten, bouwbedrijven, kennisinstellingen, NMU)
 • City Deal Health Hub Utrecht (gemeenten, provincie, kennisinstellingen, zorginstellingen, bedrijfsleven)
 • Internationale Profilering ‘Utrecht Region’ (gemeenten, provincie, Universiteit, USP, EBU)
 • Samenwerking toerismebureaus
 • Human Capital Agenda (EBU)
 • Samenwerking Recreatieschappen en terreinbeherende organisaties.