U10: Regionale samenwerking aan gezamenlijke koers

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist werken samen in U10, omdat ze zich voor een gezamenlijke koers en gezamenlijke opgaven gesteld zien. Die koers  ‘Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven’ (uitgangspunten; PDF U10-Koers) is in de winter van 2017-2018 in alle twaalf gemeenteraden omarmd.

 

Regionaal antwoord op maatschappelijke trends

De regio Utrecht biedt werk en een hoge kwaliteit van leven; met een duurzame leefomgeving en een innovatieve economie. En de regio blijft groeien. Het is onze ambitie om deze groei te gebruiken om de regio groener, gezonder en slimmer te maken.

 

De wereld verandert en daarmee ook de Utrechtse regio. De dynamiek van deze permanente economische, technologische, maatschappelijke en ecologische veranderingen en ontwikkelingen is groot. Met de ‘Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven’ kiezen we voor een koers die het mogelijk maakt om maatschappelijke trends in ons voordeel te gebruiken. In de koers zijn vijf maatschappelijke trends onderscheiden, waarop in de regio Utrecht een regionaal antwoord nodig is.

 

  1. De internationale concurrentie tussen regio’s wordt sterker. De Utrechtse regio zal daarom de innovatiekracht en agglomeratiekracht verder moeten versterken.
  2. Interacties drijven economische groei. Dat lukt het best in stedelijke gebieden. Overheidsbeleid speelt daarbij een belangrijke rol.
  3. De economie wordt circulair en richt zich op welvaart boven winst. Steeds meer ondernemers delen die visie. Uit overtuiging en omdat ze business zien.
  4. De nieuwe technologie biedt nog-onbekende mogelijkheden. De regio Utrecht kent al diverse initiatieven die hierop inspelen of erop vooruitlopen.
  5. De bevolking verandert en daarmee ook de woningmarkt en de zorg. Steden groeien weer, in de periferie neemt het aantal ouderen toe.

 

U10-gemeenten vullen elkaar aan

Bij de bespreking van de koers was het algemene gevoel in colleges en raden dat de afzonderlijke gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen, hoe krachtig ook, er niet alleen komen. De concurrentie in Europa is groot en groeiend. Als wij onze krachten bundelen, uitgaande van ieders sterke kanten, kunnen we onze krachten vermenigvuldigen. Daarbij past geen onderlinge concurrentie, maar complementariteit. Samen blijven optrekken is de boodschap. Alleen zo kunnen de gemeenten van de U10 zich sterker positioneren ten opzichte van andere regio’s en bijdragen aan een succesvolle ruimtelijk-economische ontwikkeling van de hele regio.

 

Meer weten over U10?

De gemeentesecretarissen en bestuursadviseurs in de U10-gemeenten zijn uitstekend op de hoogte en kennen de weg in het netwerk. De medewerkers van het U10-team kunt u bereiken via de contactpagina van de website. U kunt zich ook aanmelden voor de U10-nieuwsbrief.