U10-Beraden

U10-Beraden zijn openbare bijeenkomsten, gericht op  voor raadsleden. Afwisselend neemt één van de griffiers het voortouw in de organisatie. Het zijn altijd woensdagavonden; dan zijn er nergens formele raadsvergaderingen in de regio Utrecht.

 

Op de U10-Beraden kunnen raadsleden rond een bepaald thema met elkaar van gedachten wisselen. Soms is er een verband met besluitvorming die daarna in de afzonderlijke raden zal plaatsvinden - bijvoorbeeld de koers Ontmoetingsplaats gezond stedelijk leven: die is in meerdere U10-Beraden aan de orde geweest voordat deze ter vaststelling in alle raden aan de orde kwam. Soms is het thema meer informerend van aard - bijvoorbeeld in november 2017: de nieuwe omgevingswet - of wordt een onderwerp inhoudelijk uitgediept.

Griffiers en het procesteam ontvangen graag suggesties voor te bespreken onderwerpen vanuit de raden.