Opgaveteam (Ondersteuning) lobby en positionering

Het ondersteunen van de positionering van de samenwerking in de U10. Dit doen we door een goede inhoudelijke en consistente boodschap over de uitdagingen voor de regio.Het gaat hier om de opgaven vanuit Gezond stedelijk leven. Hiervoor is bewustwording en draagvlak bij alle partners nodig.

 

Naar andere overheden (Rijk, provincie, Europa) en triple helix-partners treden we samen op als één regio. Verder is het van belang de public-affairsagenda’s van de regio te coördineren.

 

Bestuurlijke opdrachtgevers zijn Madeleine Bakker-Smit (De Bilt) en Marcel Fluitman (Zeist).