Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen ondertekend

29 januari 2018

16 Utrechtse regiogemeenten zetten in op zelfstandig wonen en begeleiding van kwetsbare doelgroepen. Alle U16-wethouders en samenwerkingspartners ondertekenden de nieuwe regionale 'Koers maatschappelijke opvang en beshermd wonen' tijdens ‘Goede Buren’, een conferentie over 'gemengd wonen'-projecten. De ondertekenaars zetten in op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, thuis in de wijk; hierdoor blijven ook kwetsbare inwoners zoveel mogelijk deel uitmaken van de samenleving.