Nieuwe huisvestingsverordening: regionaal en eenduidig

6 juli 2017

 

Rond 1 juli 2017 is in 15 gemeenten van de woningmarktregio Utrecht, de huisvestingsverordening vastgesteld. De besluitvorming in de 16e gemeente volgt waarschijnlijk na de zomer. Er was niet tot nauwelijks inhoudelijke discussie nodig; de nieuwe huisvestingsverordening was veelal een hamerstuk.
 
In de woningmarktregio Utrecht is er één woonruimteverdeel-systeem voor sociale-huurwoningen. Dat betekent dat woningzoekenden met één inschrijving om regionaal op het woningaanbod te kunnen reageren. De regels voor dit verdeelsysteem staan in de huisvestingsverordening. Iedere huisvestingsverordening (of aanpassing van de huisvestingsverordening) wordt in een afzonderlijke gemeenteraad vastgesteld. Voor de regio Utrecht betekent dit 16 raadsbesluiten voor een regionaal eenduidige huisvestingsverordening. Per 1 juli 2015 heeft dit voor het eerst plaatsgevonden. 
 
Regionaal is afgesproken de werking van de huisvestingsverordening na het eerste jaar te evalueren. De evaluatie vindt u hier. Op basis van deze evaluatie was aanpassing van de huisvestingsverordening nauwelijks nodig. De aanpassingen die wel zijn ingevoerd zijn het gevolg van wetswijzigingen en enkele tekstuele verbeteringen. Een overzicht van de aanpassingen vindt u hier, samen met een voorbeeld van de huisvestingsverordening.