Groener, gezonder en slimmer

Regio Utrecht is een bijzondere regio: groen, gezond en slim. Maar het kan ‘groener’, ‘gezonder’ en ‘slimmer’. Dat is opgenomen in de strategische agenda van de Economic Board Utrecht. De U10-koers is de vertaling hiervan vanuit gemeenten. Concreet gaat het om:

 

Groener: een circulaire economie in een groene omgeving

 • Energiepositief wonen en werken
 • Een duurzaam mobiliteitssysteem
 • Duurzame herontwikkeling van het stedelijk gebied
 • Versterken van de ‘beleefbaarheid’ van landschappen en de kwaliteit van de groene leefomgeving.

 

Gezonder: een gezonde economie en een gezonde bevolking

 • Health & life sciences als Utrecht’s topcluster
 • Een regio waarin iedereen meetelt, zelf regie voert over het eigen leven en zoveel mogelijk meedoet
 • Een leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeten, sporten en bewegen
 • Meer nadruk op preventie door arbeidsmarkt, gezondheidszorg en digitalisering aan elkaar te verbinden, zoals dat gebeurt in onder andere de citydeal Health hub.

 

Slimmer: nieuwe verbindingen van kennis en business

 • Een verbinding van ‘groen en gezond’ met de sterke sector zakelijke dienstverlening/

ICT

 • Monitoring van de sociale kracht van inwoners en deze kennis delen met alle partners, bijvoorbeeld in de Staat van Utrecht
 • Versnellen van infra- en informatiestructuren
 • Versterken van de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt

 

De begrippen ‘groen’, ‘gezond’ en ‘slim’ staan niet op zichzelf. Ze gaan hand in hand. Juist de combinatie kan richting geven.