Bestuurstafels

Bestuurstafels zijn regionale bijeenkomsten voor wethouders. Ze zijn niet openbaar. Bestuurstafels komen bij elkaar op vooraf geplande ‘bestuurstafeldagen’, waarop meerdere bestuurstafels plaatsvinden. Zo ontstaat er gelegenheid elkaar te ontmoeten en ook andere bijeenkomsten te plannen. Hoe vaak een specifieke bestuurstafel bijeen komt hangt af van de actualiteit. Voor de ene tafel is dat twee keer  per jaar, voor de ander zal dat frequenter kunnen zijn.

 

Bestuurstafels worden georganiseerd  vanuit het procesteam. De verschillende agendapunten worden op verschillende manieren ambtelijk voorbereid: soms vanuit een project, soms vanuit een gereguleerd ’ambtelijk voorportaal’. De agenda’s worden uiteraard voorbesproken met de trekkers en hun eigen gemeentelijke adviseurs.

 

Aan bestuurstafels stemmen wethouders  met elkaar af. Het zwaarste ‘besluit’ dat er genomen kan worden is om allemaal met hetzelfde voorstel terug te gaan naar het eigen college en raad.  Alle echte besluiten worden immers lokaal genomen; nooit op regionaal niveau.