Bestuurlijke samenwerking

De bestuurlijke kern van U10 wordt gevormd door de bestuurstafels, die ondersteund worden door ambtelijke werkgroepen. De gemeentesecretarissen in de netwerkdirectie dragen bij aan initiatieven rond uitvoering en bedrijfsvoering,  zorgen voor  ambtelijke capaciteit en verankering van regionale projecten in gemeentelijke begrotingen. Tot slot wordt het U10-netwerk ondersteund door een klein procesteam (6 fte) en aangevuld met tijdelijke medewerkers zoals regionale trainees.